I need some gas

Puhtaat ja­ke­lua­se­mat

Jul­kai­sem­me tällä sivulla tiedot tar­kas­te­tuis­ta, puhtaista ja­ke­lua­se­mis­ta. Johtuen Korona pan­de­mias­ta sekä ja­ke­lua­se­mien vä­häi­ses­tä kiin­nos­tuk­ses­ta, jul­kai­suai­ka­tau­lu on hidas tällä hetkellä.

Seu­raa­vil­ta pal­ve­lu­tar­joa­jil­ta saat tankattua mik­ro­bi­va­paa­ta Grotamar82 li­sä­ai­neis­tet­tua dieseliä ja polt­to­öl­jyä:

Tank­kaus­par­tio; Pää­kau­pun­ki­seu­tu, Turun alue ja Tampereen alue.
St1 Veneasema, Helsinki Laut­ta­saa­ri.

Ti­la­tes­sa­si polt­toai­neen, muista pyytää Grotamar82 li­sä­ai­neis­tus. Näin saat varmasti säilyvää ja mik­ro­beis­ta vapaata polt­toai­net­ta.

Yh­teys­tie­dot

045 3301200

info@tankkaapuhtaasti.fi

Tankkaa puhtaasti

Tältä sivustolta löydät dieselin jakeluasemat, joiden polttoaineen ja säiliöiden puhtaus on varmistettu.

© 2021 Merina Ay. Kaikki oikeudet pidätetään.